Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

volební období 2022-2026

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce, kterému jsou podřízeni:
 

 • Tížková Alena - referentka státní správy a samosprávy
 • Bc. Urbanová Dagmar - referentka státní správy a samosprávy
 • Seidlová Stanislava - uklízečka, správce kuchyně
 • Vaněk Milan - údržba obce, správa zeleně
 • Draštíková Hana - správce sportovního areálu
 • Bc. Škvárová Jiřina - knihovnice
 • Mgr. Draštíková Eva - kronikářka
 • Tížek Antonín - správce hřbitova


 

Zastupitelstvo

Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022:
seznam zastupitelů:
 

 • Fryčka Martin ................................... starosta
 • Lindovský Jiří.................................... místostarosta

 

 • Ing. Brunclík Michal................................ člen
 • Ing. Kukelka Jiří....................................... člen
 • Lazecký Vojtěch.....................................  člen
 • Ing. Melecký Petr....................................  člen
 • Stanovský Přemysl.................................  člen
 • Bc. Škvárová Jiřina.................................  člen
 • Tvarůžka Jan .........................................   člen

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 

Finanční výbor:

 •         Ing. Melecký Petr ......................... předseda
 •         Stanovský Přemysl  ..................... člen
 •         Tvarůžka Jan .... .......................... člen

 

Kontrolní výbor:

 •          Ing. Brunclík Michal................................ předseda
 •          Lazecký Vojtěch  .................................... člen
 •          Bc. Škvárová Jiřina ................................ člen

 

Přestupková komise:

 •         JUDr. Čichoň Milan  ........................ předseda
 •         Sonnek Drahomír ............................ člen
 •         Bena Pavel ...................................... člen

 

 

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko