Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

volební období 2006-2010

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce - Jiří Najvert,  kterému jsou podřízeni:
 
 • Vavrečková Vendula - referent samosprávy
 • Folwareczná Šárka - uklízečka úřadu

 
Zastupitelstvo
Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2006:
seznam zastupitelů:
 
 • Najvert Jiří               - starosta
 • Nedvídek Eduard      - místostarosta
 • Ing. Čerbák Václav   - člen
 • Lindovský Jiří           - člen
 • Pavelek Jiří              - člen
 • Ing. Mlčková Emilie  - člen
 • Tvarůžka Jan           - člen
 • Nedvídek Milan        - člen
 • Melecký Jiří             - člen
   
Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.
Finanční výbor:
 • Ing. Čerbák Václav         - předseda
 • Ing. Mlčková Emilie        - člen
 • Trojančíková Marie         - člen
Kontrolní výbor:
 • Lindovský Jirí          - předseda
 • Tvarůžka Jan          - člen
 • Nedvídek Milan       - člen

 

Komise výstavby a ŽP:
 • Pavelek Jiří            - člen
 • Melecký Jiří            - člen
 • Ing. Krčmář Jaromír - člen

 

Komise přestupková:
 • JUDr. Stanovský Petr - předseda
 • Lazecký Vojtěch        - člen
 • Bena Pavel                - člen 
 

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko