Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Zvýšení bezpečnosti dopravy a oprava kanalizace v obci Hlubočec 2020

Název projektu:

"Zvýšení bezpečnosti dopravy a oprava kanalizace v obci Hlubočec"

publicita chodníkyProjekt byl realizován za podpory:

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

Místní akční skupiny Opavsko z.s. "MAS Opavsko z.s."

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR:

Datum zahájení: 01. 04. 2020      Datum ukončení: 15. 09. 2020

Cena díla: 7 400 889,68 Kč vč. DPH  Dotační plnění: 1 900 000,- Kč

 

Zhotovitel stavby: NOSTA, s.r.o.       /      Subdodavatel: KHK KOSTOLÁNY s.r.o.

  IČO: 47671416     nosta@nosta.cz               IČO: 258 423 58    khk@khk-stavby.cz

Na vybudování chodníků a opravu kanalizace v obci v úseku od bývalého JZD, až po hlavní křižovatku v projektu:

Stavba to byla velmi náročná. Díky technickému dozoru, který prováděl Ing. Jiří Jurečka se stavba dokončila včas a podle norem, jak požaduje samotný projekt, tak i nařízení Rozhodnutí správních úřadů. Díky práce dozoru Ing. Jiřího Jurečky a pana starosty Jana Tvarůžky se docílilo preciznosti a správnosti celé stavby. Patří jim oběma velké poděkování za to, jak k dokonalosti stavbu dovedli do zdárného konce. Níže fotodokumentace zhotovení díla.

FOTODOKUMENTACE STAVBY k  nahlédnutí ZDE ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko