Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

Obecně závazné vyhlášky, směrnice a nařízení

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A POPLATKY:

 

 • Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálního odpadu 

 • výše poplatku činí 600,- Kč/ osoba a rok
 • splatnost poplatku je do 30. 06. daného roku - poplatek se hradí jednorázově

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • Poplatky ze psů

 • výše poplatku činí 100,- Kč/ pes a rok (každý další 150,- Kč)
 • splatnost poplatku je do 30. 06. daného roku - poplatek se hradí jednorázově

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 k nahlédnutí ZDE ...

 

OSTATNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY:

 

 • O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 k nahlédnutí ZDE... 

 

 • O stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška k nahlédnutí ZDE ...

Mapy sběrných míst:

Příloha č. 1 a) k nahlédnutí ZDE ...

Příloha č. 1 b) k nahlédnutí ZDE ...

Příloha č. 2 k nahlédnutí ZDE ...

Příloha č. 3 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • Společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 01/2017 k nahlédnutí ZDE ...

 

 

NAŘÍZENÍ OBCE HLUBOČEC:

 

 • Nařízení obce Hlubočec č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hlubočec

Nařízení k nahlédnutí ZDE ...

 

SMĚRNICE:

 • Směrnice - postup při umísťování technické infrastruktur a jiných vedení do pozemků obce Hlubočecm, zřizování věcných břemen (služebností) na nemovitých věcech ve vlastnictví obce a provádění stavebních prací na pozemcích obce Hlubočec., včetně sazebníku:

Směrnice  ZDE...

 

 • Směrnice - zásady pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacímpro poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., včetně sazebníku:

Směrnice k nahlédnutí zde...

Sazebník k nahlédnutí zde...

 

 • Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků č. 2019/1, včetně plánu inventu:

Směrnice k nahlédnutí ZDE ...

 

ŘÁDY OBCE HLUBOČEC

 • Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Hlubočec ZDE...
 • Řád Veřejného pohřebiště - ZDE ..
 • Požární řád obce - ZDE ...

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko