Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, SMĚRNICE A NAŘÍZENÍ

Platby na účty úřadu

Obec Hlubočec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 1842335389/0800
 • bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
   

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Pondělí: 8.00 - 17.00 hodin

Středa:   8.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek:  8.00 - 10.00 hodin
 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A POPLATKY:

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

 • Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálního odpadu 

 • výše poplatku pro rok 2020 činí 560,- Kč/ osoba a rok
 • splatnost poplatku je do 30. 06. 2020 - poplatek se hradí jednorázově

Obecně závazná vyhláška č. 2019/1 k nahlédnutí ZDE ...

příloha č. 1 - Rozpočítané skutečné náklady k nahlédnutí ZDE ...

 

 • Poplatky ze psů

 • výše poplatku pro rok 2020 činí 100,- Kč/ pes a rok (každý další 150,- Kč)
 • splatnost poplatku je do 30. 06. 2020 - poplatek se hradí jednorázově

Obecně závazná vyhláška č. 2019/2 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 2019/3 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 k nahlédnutí ZDE ...

 

 

 • O nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 2019/6 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • Společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 01/2017 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O vydání Požárního řádu obce

Obecně závazná vyhláška č. 2015/01 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O zákazu spalování rostlinných materiálů na území obce

Obecně závazná vyhláška č. 2012/04 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 k nahlédnutí ZDE ...

Přílohy č. 1 a), 1 b), 2, a 3 - mapa sběrných míst k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Obecně závazná vyhláška č. 2012/02 k nahlédnutí ZDE ...

NAŘÍZENÍ OBCE HLUBOČEC:

 

 • Nařízení obce Hlubočec č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hlubočec

Nařízení k nahlédnutí ZDE ...

 

SMĚRNICE:

 

 • Směrnice § 106/1999 Sb., včetně sazebníku:

Zásady pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím

Směrnice k nahlédnutí zde...

Sazebník k nahlédnutí zde...

 

 • Směrnice k provádění inventarizace, včetně plánu inventu:

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků č. 2019/1

Směrnice k nahlédnutí ZDE ...

Plán inventur na rok 2019 k nahlédnutíZDE ...

 

ŘÁDY OBCE HLUBOČEC

 • Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Hlubočec ZDE...
 • Provozní řád víceúčelového sportovního areálu ZDE...
  • Řád Veřejného pohřebiště - ZDE ..
  • Spisový a skartační řád ZDE ... (1.53 MB) přílohy k spisovému a skartačnímu řádu: č.1 - podací razítko / č.2 - spisový a skartační plán/ č.3 - seznam razítek/ č.4 - vzor skartačního návrhu/ č.5 - vzor přílohy ke skartačnímu návrhu

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko