Obec Hlubočec
Obec Hlubočec

volební období 2018-2022

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce, kterému jsou podřízeni:
 
 • Černá Martina - referentka samosprávy
 • Bc. Dagmar Urbanová - referentka samosprávy
 • Stanislava Seidlová - uklízečka, správce kuchyně
 • Vaněk Milan - údržba obce, správa zeleně
 • Hana Draštíková - správce sportovního areálu
 • Bc. Jiřina Škvárová - knihovnice
 • Mgr. Draštíková Eva - kronikářka
 • Tížek Antonín - správce hřbitova

 

Zastupitelstvo

Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 
 • Tvarůžka Jan ................................... starosta
 • Lindovský Jiří.................................... 1. místostarosta
 • Zeman Milan..................................... 2. místostarosta

 

 • Ing. Brunclík Michal................................. člen
 • Emilie Kudělová....................................... člen
 • Petr Vavrečka..........................................  člen
 • Ing. Melecký Petr....................................  člen
 • Stanovský Přemysl.................................  člen
 • Bc. Škvárová Jiřina.................................  člen
 
Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.
 
Finanční výbor:
 •         Ing. Melecký Petr ......................... předseda
 •         Stanovský Přemysl  ..................... člen
 •         Střílková Martina .......................... člen

 

Kontrolní výbor:

 •          Ing. Brunclík Michal................................ předseda
 •          Petr Vavrečka      .................................... člen
 •          Bc. Jiřina Škvárová ................................ člen

 

Přestupková komise:

 •         JUDr. Milan Čichoň  ........ předseda
 •         Sonnek Drahomír ............................ člen
 •         Bena Pavel ......................................... člen

 

Kulturní komise:

 •          Bc. Škvárová Jiřina ............................ předseda
 •          Lindovská Lenka ................................ člen
 •          Kudělová Emilie ................................. člen

Jsme členem těchto organizací:

Mikroregion Matice SlezskáMikroregion Matice Slezská

MAS OpavskoMAS Opavsko