Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec Hlubočec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 1842335389/0800
 • bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
   

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Pondělí: 8.00 - 17.00 hodin

Středa:   8.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek:  8.00 - 10.00 hodin
 

Obecně závazné vyhlášky a Poplatky:

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

 • Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálního odpadu 

 

 • výše poplatku pro rok 2019 činí 530,- Kč/ osoba
 • splatnost poplatku je do 30. 06. 2019 - poplatek se hradí jednorázově

 

       Obecně závazná vyhláška č. 2013/01 k nahlédnutíZDE...

 

 • Poplatky ze psů

 

 • výše poplatku pro rok 2019 činí 100,- Kč/ pes (každý další 150,- Kč)
 • splatnost poplatku je do 30. 06. 2019 - poplatek se hradí jednorázově

      OZV č. 2010/02 k nahlédnutí ...

      OZV č. 2011/02 k nahlédnutí ...

 

 • O místním poplatku ze vstupného

 

       Obecně závazná vyhláška č. 2010/03 k nahlédnutí ZDE ...

       Doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2011/03 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

       Obecně závazná vyhláška č. 2010/04 k nahlédnutí ZDE ...

       Doplnění obecně závazné vyhlášky č.2011/04 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O nočním klidu

 

       Obecně závazná vyhláška č. 02/2017 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • Společný školský obvod základní školy

 

       Obecně závazná vyhláška č. 01/2017 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O vydání Požárního řádu obce

 

       Obecně závazná vyhláška č. 2015/01 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O zákazu spalování rostlinných materiálů na území obce

 

       Obecně závazná vyhláška č. 2012/04 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

       Obecně závazná vyhláška č. 20112/02 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

 

        Obecně závazná vyhláška č. 2012/02 k nahlédnutí ZDE ...

 

 • O zákazu podomního prodeje na území obce

 

      (v nejbližších dnech připravujeme NAŘÍZENÍ OBCE pro bezpečí našich občanů)

 

SMĚRNICE:

Směrnice včetně sazebníku:

 • Zásady pro poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., 

  o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k nahlédnutí zde...

Sazebník k nahlédnutí zde...

 

ŘÁDY OBCE HLUBOČEC

 • Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Hlubočec ZDE...

 

 • Provozní řád víceúčelového sportovního areálu ZDE...

 

 • Řád Veřejného pohřebiště - ke schválení KÚ MSK