Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec Hlubočec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 1842335389/0800
 • bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
   

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.

Pondělí: 8.00 - 17.00 hodin

Středa:   8.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek:  8.00 - 10.00 hodin
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

 • poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálního odpadu - Obecně závazné vyhlášky

     OZV č. 2010/01 k nahlédnutí  ... 

     OZV č. 2011/01 k nahlédnutí ...

     OZV č. 2012/05 s účinností od 1.1.2013 k nahlédnutí ...

     OZV č. 2013/01 s účinností od 1.1.2014 k nahlédnutí ...

 

 • stanovení systému hromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlubočec - Obecně závazná vyhláška

       OZV č. 2012/01 s platností do 8.7.2012 k nahlédnutí ...  

       OZV č. 2012/02 s platností od 9.7.2012 k nahlédnutí ...

 

 • stanovení zákazu spalování rostlinných materiálů na území obce Hlubočec - Obecně závazná vyhláška

       OZV č. 2012/04 s platností od 7.11.2012 k nahlédnutí ...

 

 • poplatky ze psů - Obecně závazné vyhlášky

      OZV č. 2010/02 k nahlédnutí ...

      OZV č. 2011/02 k nahlédnutí ...

 

 • pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  - Obecně závazná vyhláška

      OZV č. 2012/03 s platností od 9.7.2012 k nahlédnutí ...

 

 • poplatky ze vstupného - Obecně závazné vyhlášky

      OZV č. 2010/03 k nahlédnutí ...

      OZV č. 2011/03 k nahlédnutí ...

 

OZV č. 2010/04 k nahlédnutí ...

OZV č. 2011/04 k nahlédnutí ...

- Příloha 1 k OZV č. 2010/04 - K nahlédnutí ...

 • poplatky za veřejné prostranství - Obecně závazné vyhlášky

 

OZV č. 02/2017 o rušení nočního klidu k nahlédnutí...

SMĚRNICE:

 • Směrnice o poskytování informací včetně sazebníku:

Směrnice k nahlédnutí zde...

Sazebník k nahlédnutí zde...

 

ŘÁDY OBCE HLUBOČEC

 • Jednací řád zasedání zastupitelstva obce Hlubočec ZDE...
 • Provozní řád víceúčelového sportovního areálu ZDE...