Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Fotografie

Název programu:            Integrovaný regionální operační program

Název ŘO:                      Centrum pro regionální rozvoj

Fond:                               Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Název projektu: Pořízení specializované techniky IZS pro Obec Hlubočec

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je nákup specializované techniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) v obci Hlubočec. Jedná se o soupravu prostředků pro odstraňování spadlých stromů a osvětlovací soupravu. Nová technika bude využívána k zásahům v hasebním obvodu a bude umístěna v Požární zbrojnici obce, Hlubočec čp. 95.

Cíle projektu:

Hlavní cíl projektu:

Posílení vybavení JSDH Hlubočec specializovanou technikou pro řešení mimořádných událostí pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

 

Výsledky projektu:

Díky nově nakoupené technice bude práce hasičů usnadněna díky nové výkonné technice, která napomůže zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací. Dojde také ke snížení časové dotace díky lepšímu výkonu nové techniky ve srovnání s použitím techniky současné.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie, z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Stránka

Chatoviště Setiny

Chatoviště Setiny

Chatoviště Setiny

Chatoviště Setiny

Chatoviště Setiny

Chatoviště Setiny

Hlubočec v zimě - Hůrka

Hlubočec v zimě - Hůrka

Hlubočec v zimě - kříž u Sovince

Hlubočec v zimě - kříž u Sovince

Hlubočec v zimě - Sovinec

Hlubočec v zimě - Sovinec

Hlubočec v zimě

Hlubočec v zimě

Hlubočec v zimě

Hlubočec v zimě

Hlubočec v zimě

Hlubočec v zimě

Penzion Setina

Penzion Setina

Penzion Setina - chatový tábor

Penzion Setina - chatový tábor


Stránka