Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce, kterému jsou podřízeni:
 
 • Sonnek Drahomír - referent samosprávy
 • Ing. Maivaldová Veronika - referent samosprávy
 • Lichá Irena - uklízečka
 • Vaněk Milan - údržba obce, správa zeleně
 • Lichá Irena - správce kuchyně
 • Hromicová Kateřina - správce a uklízečka sportovního areálu
 • Trojančíková Marie - knihovnice
 • Mgr. Draštíková Eva - kronikářka
 • Tížek Antonín - správce hřbitova
 • Lichá Irena - doprava stravy do MŠ a OÚ
 • ostatní zaměstnanci obce

 

Zastupitelstvo

Obec má devítičlenné zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 
 • Tvarůžka Jan ................................... starosta
 • Lindovský Jiří.................................... místostarosta

 

 • Ing. Čerbák Václav ........................... člen
 • Gintar Libor ....................................... člen
 • Ing. Rudorfer Michal ......................... člen
 • Přemysl Stanovský ........................... člen
 • Vavrečka František ........................... člen
 • Najvert Jiří ......................................... člen
 • Černín Tomáš ................................... člen

 

Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.
 
Finanční výbor:
 •         Stanovský Přemysl ...................... předseda
 •         Ing. Čerbák Václav  ..................... člen
 •         Vavrečka František ...................... člen

 

Kontrolní výbor:

 •          Gintar Libor ................................ předseda
 •          Najvert Jiří .................................. člen
 •          Černín Tomáš ............................. člen

 

Přestupková komise:

 •         Benková Lenka Veronika, Bc.  ........ předseda
 •         Kubesa Karel .............................. člen
 •         Bena Pavel ........................................ člen